The Blavatsky Society

Blavatsky Society je zbrusu nový projekt založený Christinou Maldonado, který svádí dohromady v Čechách sídlící mezinárodní umělce z různých prostředí a s rozličnými zkušenostmi. In the House of ________ je seance zaobírající se tématy jako rozpor mezi věděním a vírou, čas a vzdálenost a spiritismus a snaží se oživit fenomén navazování kontaktu s duchy bytostí, které již zemřely. V uměleckém provedení seance se snoubí performance, video, zvuk a světlo s archivními materiály.

Blavatsky Society: Cristina Maldonado, Jennifer Helia DeFeliceŠárka ZahálkováSara Pinheiro & Vladimír Burian
Ilustrace: The Seance by AMTK

Glosář k vystoupení
systém víry: příběhy, které si vyprávíme za účelem zformování svého osobního pojetí reality
vědění: fakta, informace a schopnosti získané pomocí zkušeností či vzdělávání
iluze: příklad špatného či nesprávně interpretovaného smyslového vjemu
pseudověda: souhrn názorů a praktik, které jsou chybně považovány za založené na vědecké metodě
seance: setkání, během něhož se lidé pokouší navázat kontakt s mrtvými, zejména prostřednictvím určitého činu, který vykoná médium
věštění: praktika nazírání do průhledné křišťálové koule nebo jiného materiálu za účelem dosažení spiritistických vizí; nejčastěji používaná média jsou reflekční, průhledné nebo luminiscenční látky jako krystaly, drahokamy, sklo, zrcadla, voda, oheň či kouř
propojení: praktika, při níž osoba vstupuje do meditativního či trans připomínajícího stavu za účelem přijetí sdělení od spirituálního vůdce
psychomagie: praktika, která je založena na víře v to, že nevědomá mysl vnímá jakýkoliv symbolický akt jako fakt; symbolický akt tudíž může takto pomoci vyřešit určité formy neracionálních konfliktů
psychografie: písemné či grafické projevy ducha či média
EVP: zvuky nacházející se na elektronických nahrávkách interpretované jako hlasy duchů, které byly nahrány nevědomě nebo naopak záměrně na vyžádání
ektoplasma: nadpřirozená viskózní látka, která vychází z těla média během spiritistického transu a vytváří materiál, z něhož se zjevují duchové
dokument: forma poskytnutí faktického svědectví o daném předmětu prostřednictvím fotografií či rozhovorů s lidmi, kteří se zúčastnili skutečných událostí

Cristina Maldonado je mexická umělkyně, v jejíž tvorbě se stýká divadlo, tanec, participativní umění a nová i tradiční média. Maldonado tvoří sama nebo ve spolupráci s umělci z různých sfér a představila se v Mexiku, Portugalsku, Arménii, Řecku, Německu, Rakousku a od roku 2003 vystupuje v České republice. Svou tvorbu uvedla v Mexiku v Muzeu současného umění, v prostoru bývalého kláštera Ex Teresa Arte Actual, na setkání umělců Estacion Arte Mexican Contemporary Art Encounter a na mezinárodním festivalu performance Performagia, v Hyperallergic Gallery v USA, na bienále současného umění Meditations v Polsku a na festivalu Theater Osmego Dnia rovněž v Polsku.

Šárka Zahálková je členkou Offcity Collective, nezávislé platformy pohybující se na polích vizuálního umění, architektury, komunitní práce a umělecké produkce se sídlem v Pardubicích. Má četné zkušenosti s projekty založenými na tvůrčí spolupráci, působí však i jako nezávislá umělkyně. Věnuje se kresbě, ilustraci a animaci. Zajímá ji práce s veřejným prostorem, percepce a paměť.

Jennifer Helia DeFelice se narodila v New Yorku a v jejích žilách koluje směs italské, irské a indiánské krve. V současné době se zajímá o úlohu přírody a lesů v českém performativním umění. Hraje na kontrabas a jako návrhářka, překladatelka a kurátorka pracovala na mnoha projektech. Ve volném čase se nejraději věnuje čtení svým dětem.

Portugalská zvukotvůrkyně Sara Pinheiro se věnuje nahrávání zvuků, jejich editaci, tvorbě ruchů a mixáži pro film a video art. Sama vytváří akusmatická díla pro multikanálové performance, rozhlasové vysílání a instalace. Je hostující přednášející na Institutu sonologie v Hágu a v Centru audiovizuálních studií na FAMU v Praze.

Český světelný designer Vladimír Burian pracuje s digitálními médii a zaměřuje se na tvorbu videí v reálném čase. Absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Od roku 1997 pracuje jako osvětlovač a designer se soubory alternativního a tanečního divadla. Je členem Institutu světelného designu a kolektivu Daylight Workers.