Centrum a Nadace pro současné umění Praha

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. a Nadace pro současné umění Praha rozvíjí aktivitu, kterou započala organizace Sorosovo centrum pro současné umění v Praze v roce 1992. Důvodem vzniku a cílem aktivity těchto institucí je podpora rozvoje současného výtvarného umění, které je chápáno jako nezastupitelná složka harmonicky fungující demokratické společnosti. Zakladatel a pracovníci centra vycházejí z předpokladu, že umělec svou činností symbolizuje, a po svém i realizuje, proces svobodného a tvořivého lidského rozhodování. Činnost instituce směřuje k podpoře kvalitních uměleckých projektů a jejich prezentace veřejnosti.

Jak se k nám dostanete:

Více inromací na stránkách FCCA.