Hartman, Hanna

Hanna Hartman je švédská skladatelka, zvuková umělkyně a performerka, která od roku 2000 žije v Berlíně. Studovala literaturu a dějiny divadla na univerzitách v Uppsale a Stockholmu, rozhlasové a interaktivní umění na Dramatiska Institutet a elektroakustickou hudbu na EMS ve Stockholmu. Od počátku 90. let skládá rozhlasová a elektroakustická díla, vytváří zvukové instalace a vystupuje po celé Evropě. Obdržela řadu ocenění a grantů jako Karl-Sczuka-Preis (2005), Phonurgia Nova Prize (2006), Rosenberg Price (2011) a grant Villa Aurora (2010). Během let 2007 a 2008 působila jako rezidenční skladatelka ve Švédském rozhlase. Její díla byla představena na mnoha koncertech a festivalech včetně Wittenských dnů nové komorní hudby (Wittener Tage für neue Kammermusik), Darmstadtských mezinárodních prázdninových kurzů, Ultima Oslo Contemporary Music Festival, Huddersfield Contemporary Music Festival, el nicho aural, a Akousma.

Foto: Peter Gannushkin

www.hannahartman.de

Hartman, Hanna