Institut intermédií

Institut intermédií (IIM) byl založen v roce 2007 dvěma předními českými univerzitami v Praze, Českým vysokým učením technickým a Akademií múzických uměni. Základní vizí bylo vytvořit jedinečnou platformu pro mezinárodní spolupráci studentů i pedagogů technických a uměleckých oborů.

IIM nabízí nový mezioborový model vzdělávání a výzkumu na českých vysokých školách. Propojuje školy technických, uměleckých či humanitních oborů a mimoakademické partnery. Současně poskytuje prostor pro osvojení současných znalostí, vědomostí a schopností v oblasti umění, výzkumu a technologie.
Cílem IIM je vytvářet inspirativní tvůrčí prostředí. IIM podporuje studentskou a profesionální spolupráci napříč širokou škálou oborů. Pomáhá rozvíjet nové formy spolupráce s veřejností i s výrobní sférou. Zkoumá využití nekonvenčních inovativních uměleckých řešení.

IIM poskytuje příležitost pro rozmanité zapojení do mnoha výzkumných a podnětných projektů v oblastech multimédií, múzických umění a technologií. Nabízí vysoce kvalitní, avšak přístupné, mezioborové vzdělání.

IIM se angažuje v uměleckých a technologických oborech, jako je: průmyslový a interiérový design, muzické umění, IT a multimediální technologie, světelný design, choreografie.

Ze stanice metra Dejvická (linka A) pěšky do ulice Technická 2. Hlavním vchodem do elektrotechnické fakulty ČVUT.

Více informací na stránkách IIM