Komunikační prostor Školská 28

Komunikační prostor Školská 28 je výstavní a vzdělávací prostor v centru Prahy s více než desetiletou tradicí. Od roku 1999 se věnujeme oblasti českého a zahraničního výtvarného umění, současné hudby, autorské filmové tvorby, nebo nových médií. Důležitým aspektem v naší koncepci je pestrá dramaturgie večerních programů, jako jsou přednášky, tématické pořady a tvůrčí dílny. Neformální prostředí obohacuje nabídku společenského a kulturního života v centru Prahy. Program Komunikačního prostoru je určený hlavně pro mladší a střední generaci, nicméně některé pořady jsou připravované pro děti, mládež, ale i pro seniory, nebo zahraniční návštěvníky Prahy.

Dramaturgie výstav a programů sleduje uměleckou kvalitu a současně je výzvou pro hru a experimenty s dosud nezavedenými uměleckými formami.

Galerie je otevřena úterý–pátek, 13–18h (v úterý do 19h) a dále dle programu.

Více informací na stránkách Š28

Jak se k nám dostanete:

Komunikační prostor se nachází ve dvorním traktu novorenesančního nájemního domu “U rytířů”, ve Školské ulici, nedaleko Václavského náměsti.