Lloyd Dunn & Michal Kindernay: Multiversum

28. 4.—1. 5.
výstava
Studio ALTA

Instalace improvizující s video projekcí, zvukem, prostorem a časem.

Video záznamy rohů zdí jsou zpětně promítány do stejných hran a koutů. Působivost instalace spočívá v nevyhnutelné nedokonalosti našich pokusů sladit měřítko a perspektivu projekcí s měřítkem a perspektivou prostoru, na nějž se promítá. Protože byly obrazy zaznamenány nevyhnutelně v čase, vznikají dva či více časové proudy, zabírající současně tentýž prostor. Rozjímání nad prostorem a časem je tedy nevyhnutelným výstupem díla. K tomuto propojení technologie a vnímání jsme přidali určité manipulace obrazu, abychom zdůraznili míjení času prostředky konvenčního referentu, jímž je rytmus. Instalace navíc funguje explicitně jako hodiny, nástroj který měří čas, s navozující zvukovou stopou, která odkazuje k mezinárodním standardům časomíry a geofyzikálním vědám.
 

Lloyd Dunn je americký multimediální umělec a vydavatel. Působil jako redaktor a vydavatel magazínu PhotoStatic, který se věnoval umění tvořenému pro xerox. V roce 1987 s Johnem Heckem a Ralphem Johnsonem spoluzaložili multimediální skupinu Tape-beatles, která začínala se zvukovou manipulací pomocí páskových magnetofonů a později rozšířila své spektrum využívaných metod kolážové techniky o digitální technologie a film. V současnosti vede Dunn filecastový projekt nula.cc, který spustil v roce 2009. Každý filecast je asambláží zvuků, obrazů a slov, jež jsou k dispozici volně ke stažení a k dalším úpravám. Dunn žije v současné době v Praze.
nula.cc

Michal Kindernay je intermediální umělec pracující s možnostmi interaktivního propojení zvuku, obrazu a dalších médií prostřednictvím počítačových aplikací a ostatních rozhraní. Jeho díla zahrnují videoperformance, instalace, zvuk a často v nich vynikají ekologické aspekty. Je jedním ze zakladatelů umělecké neziskové organizace yo-yo, člen týmu KRA a kolektivu galerie Školská 28 v Praze.
https://monoskop.org/Michal_Kindernay

 

Lloyd Dunn & Michal Kindernay: MultiversumLloyd Dunn & Michal Kindernay: Multiversum