Noetinger, Jérôme

Jérôme Noetinger, narozený roku 1966 v Marseille, působí jako skladatel a improvizátor využívající elektroakustické přístroje (především páskový magnetofon). Nepřetržitě koncertuje po celém světě, ať už sólově nebo jako člen různých ansámblů. Noetinger je ředitelem neziskové organizace Metamkine zasvěcené distribuci improvizované a elektroakustické hudby a od roku 1987 je členem redakční rady čtvrtletníku Revue & Corrigée, který se zabývá současným zvukem, poezií a performancí.

Foto: Jérôme Noetinger

metamkine.free.fr

Noetinger, Jérôme