Porta Chiusa

Porta Chiusa je interdisciplinární performance vytvořená skladatelem a muzikantem Paedem Concou, v níž se prolínají dvě filmové projekce, mluvené slovo a živé hudební vystoupení. Vychází z konfliktu, který zažíváme i na počátku 21. století, konfliktu odehrávajícího se ve světě vybudovaném na základech národních států, v němž si lidé stále nejsou rovni, v němž stále mluvíme o barvách a rasách a v němž jsou výživa, zdraví a přístup ke vzdělání nadále oblasti podmíněné hierarchickou klasifikací. 
Hlavním tématem provázejícím celé vystoupení je konflikt mezi „uznáním přirozené důstojnosti a rovnocennosti a nezcizitelnosti práv všech členů lidské rodiny jako základu svobody, spravedlnosti a míru ve světě“ (Deklarace lidských práv z 10. prosince 1948) a skutečností, že tyto výsady jsou stále častěji porušovány.

Podpořeno the Swiss Arts Council Pro Helvetia

Porta ChiusaPorta Chiusa