Rodriguez, Ana Maria

Skladatelka na poli elektroniky a performerka Ana Maria Rodriguez propojuje spontaneitu improvizace s kompletně komponovanou hudbou ve snaze dospět k precizní i smyslné formě sebevyjádření. Jako hráčka na laptop interaguje s ostatními muzikanty a při tvorbě svých kompozic, instalací a scénických prací pracuje s akustickými a architektonickými podmínkami místa, v němž vystoupení probíhá. Její aktuální díla se tematicky zaobírají vztahem mezi poezií a technologií.

Foto: Maria del Carmen Medina